ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ , ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ , ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΩΝ (HARDWARE) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ BUSINESS PLAN ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ «ΑΡΘΡΟ 99» ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
  • ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ (ΠΛΑΣΤΑ-ΕΙΚΟΝΙΚΑ , ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΛΠ.)  
  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ- ΛΥΣΕΙΣ –ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΝΩΝΙΑΣ